🎉 Sleva 10% na celý nákup s kódem KULKID! 🎉 🚚 Doprava zdarma nad 3000 Kč! 🚚

Pravidla soutěží

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Organizátorem soutěží je společnost Aleksandra Sikorová se sídlem Bocanovice 75, 73991 Bocanovice, IČ:10801669, DIČ: CZ8862315605

 Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům. Soutěž je pořádána na webu vašeho e-shopu www.kulkid.cz a na sociálních sítích Facebook a Instagram, které spravuje naš společnost.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci naši společnosti a osoby jim blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit v průběhu soutěže pravidla, a to zejména délku trvání soutěže. Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Pro účast v soutěži (zařazení do konečného slosování) je třeba splnit následující podmínky:

Vyplnit soutěžní formulář nebo se zúčastnit soutěže na Facebookové nebo IG stránce vašeho e-shopu.

Při vyplnění soutěžního formuláře uvést pravdivě všechny požadované údaje, nevyplnění jakéhokoli údaje je důvodem k neuznání účasti v soutěži.

Zodpovědět soutěžní otázku.

Provést odeslání formuláře s odpovědí.

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže (odpovědět na otázku) pouze jednou.

LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

Losování výherců soutěže proběhne nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po jejím skončení. Každý soutěžící může vyhrát jen jednu cenu.

Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno e-mailem na adresu, kterou uvedli v soutěžním formuláři, nebo zprávou přes sítě Facebook nebo Instagram. V případě, že se výherce nepodaří do 30 dnů od provedení losování kontaktovat, jeho výhra propadá bez náhrady.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního posouzení z dostupných informací a zdrojů. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním odpovědí. Akceptovatelné pro zpracování jsou pouze doručené odpovědi.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor soutěží prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje využije výhradně po dobu nutnou pro účel, který je uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů a neposkytne je jinému subjektu nebo jiné straně.

Vzhledem k zákonné úpravě zákona o ochraně osobních údajů, nemůže být soutěžící splňující podmínky soutěže, který nedal souhlas se zpracováním osobních údajů, zveřejněn a vyrozuměn o případném vylosování v soutěži.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Po skončení soutěže budou na webových kanálech vaší společnosti,Kulkid.cz  - FB, Instagram, web uveřejněna jména a příjmení výherců.

Začátek formuláře